Mẹo nhỏ: Theo Dõi Page để Cập nhật những phần mềm mới nhất: Theo dõi Ngay
Mẹo nhỏ: Tham Gia Group để được Hỗ trợ nhanh nhất: Tham gia Ngay
Mẹo nhỏ: Tham Gia Diễn đàn để chia sẽ phần mềm: Tham gia Ngay
4891 lượt xem

𝐆𝐇𝐎𝐒𝐓 𝐖𝐈𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒 𝟏𝟎 𝐗𝟔𝟒 𝐕𝟐𝟏𝐇𝟏 𝐅𝐔𝐋𝐋𝐒𝐎𝐅𝐓 𝐌Ớ𝐈 𝐍𝐇Ấ𝐓 𝟐𝟎𝟐𝟏

𝚃𝚑ô𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗 𝚌𝚑𝚒 𝚝𝚒ế𝚝:Được ghoster Khatmau_sr làm từ bản Windows 10 x64 v21H1 mới nhất. Tích hợp đầy đủ các phần mềm thông dụng hay dùng, không lược bỏ thành phần, không can thiệp sâu vào hệ thống để tạo sự đầy đủ, ổn định, tránh lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng. Đã tinh chỉnh, xoá bỏ apps không cần thiết, tối ưu hoá, tăng tốc hệ thống.

1
2
3
4
5
10X64FSKM.GHO
52931C72C799AD542BE8C418087388D6
10X64FSKM.TIB
83E53AAD72672B0C77F3833CBE4152A4

PhuocIT: Chia Sẽ Phần Mềm Miễn Phí - Thiết Kế Website - Dịch vụ Online FB,Zalo

Tham gia Nhóm để chia sẽ kinh nghiệmTelegramZalo chính thức.

Tham gia Diễn đàn chia sẽ kinh nghiệmDiễn đàn